ზოგიერთი შედარებითი მახასიათებლები

#

მასალა

დადებითი თვისებები

უარყოფითი თვისებები

1

გრანიტი

საკმაოდ მყარია.
ფერთა გამის მრავალფეროვნება

ცივია,მძიმეა,მყიფეა,
რადიაციული ფონი, უშოვო შეერთება შეუძლებელია. არ რემონტდება

2

მარმარილო

უნივერსალურობა,
ეკოლოგიურად სუფთა,
ფაქტურების მრავალსახეობა

მყიფეა, ახასიათებს კოროზია, ფოროვანია (რჩება ლაქები )
უშოვო შეერთება შეუძლებელია, არ
ექვემდებარება რემონტს

3

ლამინატი

ადვილად იწმინდება,
უნივერსალურია

ჰიდროფობიულია, უშოვო
შეერთება შეუძლებელია
არ ექვემდებარება რემონტს

4

უჟანგავი
ფოლადი

პრაქტიკულია,
მგდგრადია

რთულად რემონტდება,
ცივია, რთულად იწმინდება

5

ხე

ეკოლოგიურადაც სუფთაა,
გამოკვეთილი ტექსტურა

არ ააქვს მდგრადობა ტენიანობის
მიმართ, ადვილად ზიანდება

6

ემალირებული
ზედაპირი

მდგრადია სისველის
მიმართ

მყიფეა, შესაძლებელია
ბზარების გაჩენა. არ
ექვემდებარება რემონტს

7

STARON

გააჩნია ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი დადებითი თვისებებიი
და მოკლებულია ყველა უარყოფით თვისებებს